245 resultaten
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
Dagcentrum De Rank is een gebouw waar mensen groepsgewijs activiteiten kunnen doen. Ook geschikt voor mensen met ernstige beperkingen of autisme die meer begeleiding en verzorging nodig hebben.   
Boerderij Landlust biedt gestructureerde dagbesteding voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking.
Locatie Overtoom biedt kleinschalig wonen voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende ondersteuningsvragen. Ook woongroepen voor bewoners met een verstandelijke beperking i.c.m. autisme.
Breidablick is een antropofische woon- en werkgemeenschap in Middenbeemster voor mensen met een verstandelijke beperking (ook in combinatie met autisme) en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Er wordt ook verpleeghuiszorg geboden, evenals begeleiding aan jongvolwassenen die zelfstandig wonen.
Beschermde woonomgeving voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek eventueel in combinatie met verslaving, LVB of een vorm van autisme. Biedt behandeling en dagbesteding.
Kleinschalige, groene zorglocatie waar huiselijke dagbesteding en begeleiding wordt geboden aan kinderen en jongeren met autisme, ADHD en/of een verstandelijke beperking en aan thuiszitters. Ook vakantie- en logeeropvang.
Werkdag begeleidt arbeidsparticipatietrajecten van werkzoekenden in de regio Zuid-Kennemerland met een (bijstands-) uitkering of Wmo-indicatie die graag willen werken, maar daarin belemmerd worden door specifieke problematiek, bijvoorbeeld autisme. 
Zorgboerderij De Gaegelpolle biedt een werkplek aan mensen vanaf 16 jaar (schoolverlaters) met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis. Maximaal tien deelnemers per dag.
Zorgboerderij 't Hummelhûs biedt zorg op maat voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS): begeleiding (groep of individueel), dagbesteding, logeren, thuiszitters opvang.