289 resultaten
Kleinschalige creatieve dagbesteding, onder andere aan mensen met autisme, individueel of in kleine groepen (maximaal 5 deelnemers , ouder dan 18 jaar).  
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen vanwege te complexe zorgvraag.
Het Kinderdienstencentrum is een orthopedagogisch centrum voor kinderen met een ontwikkelachterstand of een (meervoudige) verstandelijke beperking. Vanuit de dagopvang wordt behandeling geboden. 
Dagbestedingslocatie (activiteitencentrum) voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een autistische stoornis met zowel belevingsgroepen als dienstverlenende groepen.
Dagbesteding op een boerderij voor (jong)volwassenen (> 18 jr.) met een fysieke en/of verstandelijke beperking en/of psychische (autisme gerelateerde) problematiek. 
Arbeidsmatige dagbesteding met individuele begeleiding op de Gemeentewerf (afvalverwerking). Samen met medewerkers van de gemeenten stoere klussen doen of werken in de arbeidsgroep. 
Serviceteam De Kringloper biedt arbeidsmatige, ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking, autisme of NAH. Werkzaamheden op het vlak van productie en logistiek.
Arbeidsmatige dagbesteding in het service- of klussenteam op vliegbasis Gilze Rijen voor cliënten van Amarant met een licht tot matige (verstandelijke) beperking mogelijk in combinatie met een stoornis in het autisme spectrum. 
Arbeidsmatige dagbesteding in kringloopwinkel La Vida voor mensen met een licht verstandelijke beperking en eventueel gedrags- en of psychiatrische problematiek en autisme.
Arbeidsmatige dagbesteding met productiewerkzaamheden voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking, NAH of een vorm van autisme. Met mogelijkheid om door te groeien in het bedrijf.