38 resultaten
Informatieavonden, site en facebookgroep om mensen met autisme, naasten en hulpverleners met elkaar in contact te brengen, ervaringen en kennis te delen. 
Auteur is moeder van een zoontje met ernstig autisme en vermoedelijk een licht verstandelijke handicap. Gesteund door instituten zoals Son-Rise en Growing Minds weet haar zoon klachten die zijn ontwikkeling belemmerden, te overwinnen. 
De schrijfster is moeder van 2 autistische dochters en heeft een autistische echtgenoot. Ze neemt u mee in haar leven, haar gezin waar autisme er altijd is.
Naast algemene informatie over autisme ook de ervaring van de auteur, die onlangs de diagnose (kern) autisme kreeg, haar man heeft PDD NOS, twee van hun drie kinderen hebben de diagnose PDD NOS en een angststoornis en PDD NOS type McDD.
Het verhaal van Gersom, de jonge autist die niet eenzaam wil zijn en samen met Jezus op zoek gaat naar zijn leven.
Verzameling waargebeurde situaties over een moeder en haar autistische zoon. Door de manier van kijken naar deze situaties wordt het mooie en bijzondere van het leven met een autistisch kind zichtbaar.
Persoonlijk en goudeerlijk relaas over de onvoorwaardelijke liefde van ouders voor hun `moeilijke' kind David, een vrolijk jongetje van elf met autisme.
Stichting Neurodiversiteit ontwikkelt prototypes om de communicatieve barrières tussen neurodivergente en neurotypische individuen weg te nemen.
Biografie van een hersenonderzoeker die na de komst van zijn autistische zoon kwam tot nieuwe inzichten omtrent autisme.
Is het zinvol om als volwassene op zoek te gaan naar meer inzicht in je eigen functioneren? Zijn diagnoses op die leeftijd nog nodig of overbodig?