1263 resultaten
Kliniek biedt poliklinische behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen voor o.a. problematiek gerelateerd aan autismespectrumstoornissen.
Locatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie met o.a. polikliniek 'kind en jeugd autisme' en mogelijkheid voor deeltijdbehandeling Autisme voor jongeren (12 t/m 18 jaar).
Kliniek voor jongeren met autisme (12 t/m 21 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling. Voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, school, werk en vrijetijdsbesteding.
DAPPER organiseert ontspannende en actieve logeerweekenden, vakanties en dagelijkse activiteiten speciaal voor tieners en jongvolwassenen met autisme, ADHD en een verstandelijke beperking.
Vakantie (mid) weken voor jongeren met ASS georganiseerd door zeer betrokken vrijwilligers en predikanten van 'Voor Elkaar', een christelijke organisatie op gereformeerde grondslag.
Onderweg Reizen organiseert en verzorgt begeleide vakanties voor mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking, adhd en verschillende vormen van autisme.
SET-Reizen organiseert sinds 1996 begeleide vakanties voor mensen met verstandelijke beperking die niet zelfstandig op vakantie kunnen, waaronder de doelgroep: verstandelijke beperking in combinatie met autisme.
Specialistische hulpverlening en educatieve ondersteuning aan kinderen (4 –18 jr.) met internaliserende problematiek (o.a. autisme). Voor schooluitvallers, thuiszitters of andere hulpvragen
Hoogspecialistisch autismeteam (Sarr) biedt jeugd (18- jaar) en volwassenen (18+ jaar) o.a. psychodiagnostiek (alle intelligentieniveaus) en individuele- en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85).
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.