217 resultaten
Vaktherapeut Drama en autismespecialist biedt advies, begeleiding en therapie op creatieve wijze aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving (ouders, partner).
Mariska Krab biedt muziektherapie en begeleiding aan kinderen en volwassenen en hun gezinnen waar een vorm van autisme meespeelt. Haar insteek: hoe wordt de wereld beter begrepen door jou en hoe begrijpen ze jou beter?
Logopediepraktijk Spraakkompas is gespecialiseerd in logopedische behandeling bij mensen met autisme, babygebaren, larynxmanipulatie, leesproblemen, spellingsproblemen en spraakafzien.
Logopediepraktijk Duursma is o.a. gespecialiseerd in de deelgebieden Logopedie bij kinderen met autisme en Logopedie bij kinderen met Downsyndroom. 
Aloë Vera is een praktijk voor beeldende therapie voor kinderen en jongeren (3-20 jaar) die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gespecialiseerd in autisme, taalachterstand en auditieve beperking.  
Logopediepraktijk gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren waarbij – naast een logopedisch probleem – ook andere factoren spelen zoals gedrags- of ontwikkelingsproblemen (autisme, adhd).
Logopediepraktijk met verschillende vestigingen. Is o.a. gespecialiseerd in het behandelen van jonge en oudere kinderen met ASS.
Logopediepraktijk met verschillende vestigingen. Is o.a. gespecialiseerd in het behandelen van jonge en oudere kinderen met ASS.
Logopediepraktijk met verschillende vestigingen. Is o.a. gespecialiseerd in het behandelen van jonge en oudere kinderen met ASS.
De therapeuten van de Kinderpraktijk Groningen behandelen kinderen met (brede) ontwikkelingsproblemen, waaronder ASS, en bieden de zorg "geïntegreerd" aan.