226 resultaten
Kleinschalig centrum voor ambulante specialistische geestelijke gezondheidszorg. Biedt diagnostiek, behandeling en als onderdeel van behandelplannen ook vaardigheidstrainingen Autisme voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Een groepstraining met extra online oefeningen voor kinderen (8-12 jaar) met autisme. De training helpt hen zich te leren verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen en sociale situaties beter in te schatten.
Levvel biedt een vriendschapstraining (PEERS-training) voor jongeren met autisme van 12 tot 18 jaar. Jongeren leren hier sociale vaardigheden voor het maken en onderhouden van vriendschappen.
Praktijk Trivers-ADHD biedt onderzoek en behandelingen op maat aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme.
Praktijk Trivers-ADHD biedt onderzoek en behandelingen op maat aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme.
Praktijk Trivers-ADHD biedt onderzoek en behandelingen op maat aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme.
Praktijk Trivers-ADHD biedt onderzoek en behandelingen op maat aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme.
Klinische behandelvoorziening voor (jong)volwassen cliƫnten (> 18 jr.) met complexe ASS-problematiek en comorbide klachten, die aangewezen zijn op 24-uurszorg binnen een therapeutisch klimaat.
Dagbehandelingsgroep voor gemiddeld intelligente kinderen (6 - 12 jaar) met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis en problemen op het gebied van contact, gedrag, rigiditeit, stagnerende ontwikkeling, leerproblemen.
Dagbehandelingsgroep voor jongeren (12-18 jaar) met een vorm van autisme of een psychose en problemen op meerdere terreinen. Ouder(s) / verzorger(s) worden nauw betrokken.