219 resultaten
Speltherapie Frances van de Ven biedt begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en adolescenten (tot 23 jaar) met sociale en/of emotionele problemen. Bv. bij problemen met omgaan met bijzondere eigenschappen als autisme. 
Judith Niemöller, kunstzinnig therapeut beeldend, begeleidt kinderen en jongeren met diverse problematiek op sociaal en emotioneel vlak. Deze therapie kan ondersteuning bieden bij o.a. AD(H)D en Autisme Spectrum problematiek.
Munda biedt antroposofisch georiënteerde kindertherapie (individuele speltherapie, drama en psychodrama voor groepen) die kinderen kan leren omgaan met een gestelde diagnose als AD(H)D of ASS.‍ 
Esther Vis geeft muziektherapie in het antroposofisch gezondheidscentrum Ita Wegmanhuis. Muziektherapie wordt ingezet bij onevenwichtigheden op het motorische, cognitieve en/ of emotionele vlak, waaronder autisme.
Beeldend therapeut geeft beeldende therapie aan tieners en jongeren (10 - 23 jaar), die niet zo blij zijn en weinig zelfvertrouwen hebben bijvoorbeeld omdat zij door hun ADHD of ASS problemen ervaren in het contact met anderen.
Vaktherapeut Drama en autismespecialist biedt advies, begeleiding en therapie op creatieve wijze aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving (ouders, partner).
Mariska Krab biedt muziektherapie en begeleiding aan kinderen en volwassenen en hun gezinnen waar een vorm van autisme meespeelt. Haar insteek: hoe wordt de wereld beter begrepen door jou en hoe begrijpen ze jou beter?
Logopediepraktijk Spraakkompas is gespecialiseerd in logopedische behandeling bij mensen met autisme, babygebaren, larynxmanipulatie, leesproblemen, spellingsproblemen en spraakafzien.
Logopediepraktijk Duursma is o.a. gespecialiseerd in de deelgebieden Logopedie bij kinderen met autisme en Logopedie bij kinderen met Downsyndroom. 
Aloë Vera is een praktijk voor beeldende therapie voor kinderen en jongeren (3-20 jaar) die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gespecialiseerd in autisme, taalachterstand en auditieve beperking.