773 resultaten
Mondriaan Kinderen en Jeugdigen (GGz) biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) waarbij een autismespectrumstoornis aan de orde is. Bij adolescenten en ouderen wordt de samenwerking gezocht met de volwassenenpsychiatrie binnen Mondriaan.
Mondriaan Kinderen en Jeugdigen (GGz) biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) waarbij een autismespectrumstoornis aan de orde is. Bij adolescenten en ouderen wordt de samenwerking gezocht met de volwassenenpsychiatrie binnen Mondriaan.
Beschermde woonvorm voor 22 volwassenen met een autisme spectrum stoornis, waar de nadruk ligt op individueel gerichte begeleiding en een combinatie van ontwikkeling- en probleemgerichte zorg.
Beschermde woonvorm voor 32 volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en/of een autisme spectrum stoornis (ASS), waar de nadruk ligt op individuele begeleiding en een combinatie van ontwikkeling- en probleemgerichte zorg.
Zuyderland GGz biedt diagnostiek en behandeling bij autisme, vaak gericht op complexe psychiatrische problematiek.
Zuyderland GGz biedt diagnostiek en behandeling bij autisme, vaak gericht op complexe psychiatrische problematiek.
Logopediepraktijk met ervaring in het behandelen van kinderen met autisme, ADHD en faalangst.
Zuyderland GGz biedt diagnostiek en behandeling bij autisme, vaak gericht op complexe psychiatrische problematiek.
Zuyderland GGz biedt diagnostiek en behandeling bij autisme, vaak gericht op complexe psychiatrische problematiek.
Intensoplus Geleen biedt psychosociale begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met een specifieke hulpvraag en/of diagnose als autisme of ADHD.