1105 resultaten
Specialistische GGZ voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met autisme. Bij diagnostiek en behandeling worden ouders/verzorgers nauw betrokken. 
Specialistische GGZ zorg voor mensen vanaf 60 jaar met psychische aandoeningen die gespecialiseerde behandeling nodig hebben. O.a. behandeling van ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme).
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Behandeling en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen op gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. 
Psychologen van Maatschap TOL Zeeland doen bij jongeren en volwassenen onderzoek en behandeling bij o.a.  autisme en ADHD.
Op grote terreinlocatie bevindt zich een woongroep voor acht normaal begaafde jongeren van 12-18 jaar met autisme en complexe problemen. Er is 24/7 begeleiding aanwezig.
Behandeltraject voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek door een verstandelijke beperking, autisme, ODD, PDD-NOS, ADHD en/of DSM-IV stoornissen. Waar mogelijk kortdurend en vanuit huis.
Woongroep voor acht (meer dan) gemiddeld intelligente jongvolwassenen met autisme, veelal i.c.m. andere psychiatrische problematiek. Intensieve begeleiding en behandeling, een zinvolle daginvulling en klimaat voor geleidelijke groei.