613 resultaten
Begeleiding voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking al dan niet met een autisme aanverwante stoornis. Leren omgaan met de "uitdagingen" van de beperking staat centraal.
Vrijgevestigde praktijk voor GGZ gespecialiseerd in autisme , m.n bij meisjes en vrouwen. Biedt diagnostisch en beeldvormend onderzoek, individuele behandeling, ouderbegeleiding en partnergesprekken. 
Christien Westhuis biedt begeleiding aan echtparen en afzonderlijke (ex)partners. Diagnose autisme is niet noodzakelijk.
SO school (4-12 jr.) met twee 'Beter pASSend' klassen, speciaal voor kinderen met een vorm van autisme die lange tijd niet naar school zijn geweest. Verbonden aan een pedologisch instituut.
Speciaal onderwijs voor kinderen (4 -12 jr.) die niet goed meekunnen op een gewone school vanwege (ingewikkelde) gedrags-, leer- of psychisch problemen. School is verbonden aan een pedologisch instituut.
Speciaal onderwijs voor kinderen (4 - 7 jr.) die niet goed meekunnen op een gewone school, peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf vanwege gedrags-, leer- of psychisch problemen. School is verbonden aan een pedologisch instituut.
Hoogspecialistische GGZ-afdeling biedt behandelperspectief voor mensen met autisme van zestig jaar en ouder die onvoldoende baat hebben gehad bij eerdere behandelingen of bij wie aanhoudende onduidelijkheid blijft over de diagnose.
RAC is een expertisecentrum gespecialiseerd in de zorg aan mensen met autisme,  biedt o.a. diagnostiek en individuele - en groepsbehandelingen. 
Kleine ggz-instelling biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornis. Ook (cursus)groepen speciaal voor mensen met ASS (of hun partner).
Kleine ggz-instelling biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornis. Ook (cursus)groepen speciaal voor mensen met ASS (of hun partner).