1105 resultaten
Behandeltraject voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek door een verstandelijke beperking, autisme, ODD, PDD-NOS, ADHD en/of DSM-IV stoornissen. Waar mogelijk kortdurend en vanuit huis.
Woongroep voor acht (meer dan) gemiddeld intelligente jongvolwassenen met autisme, veelal i.c.m. andere psychiatrische problematiek. Intensieve begeleiding en behandeling, een zinvolle daginvulling en klimaat voor geleidelijke groei. 
Kleinschalige behandelgroep voor jongeren met een autisme spectrum stoornis. Biedt jongeren een dagprogramma met behandeling, onderwijs en vrije tijd gericht op vergroten van hun zelfstandigheid.
Orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren (10 tot 23 jr.) o.a. jongeren met autisme. Wonend in een leefgroep leer je praktische en sociale vaardigheden zodat je jezelf later als volwassene kunt redden in de samenleving.
IAG ondersteunt ouders bij het leren omgaan met hun kind (0-18 jaar) dat, al dan niet met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen vertoont, achterblijft in ontwikkeling of andere hulpvragen heeft.
Kortdurende crisisopvang voor jongeren (6 - 18 jaar) met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek die zowel internaliserende als externaliserende problemen laten zien ( bv, autisme of ADHD).
Woonvoorziening met een langdurige verlengde behandeling voor acht kinderen en jongeren met LVB met uiteenlopende (psychiatrische) problematiek zoals autisme, adhd en aanverwante stoornissen/ problematieken.
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen vanwege te grote zorgvraag.
Bries Psychologen is een kleinschalige G-BGGZ praktijk in Groningen met als specialisatie: diagnostiek en behandeling bij vrouwen met (vermoedens van) autisme.
Organisatie voor ambulante GGZ met vestigingen in heel Limburg. Locatie Maasbracht (1) biedt een diagnose- en behandelingsaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme.