902 resultaten
Kinderdagcentrum Luna ondersteunt kinderen tot en met 4 jaar met een ontwikkelingsvraag. Onderzoek, observatie en indien nodig diagnose van het kind vormen de basis voor die ondersteuning. Waar nodig wordt specialistische zorg geboden.
Kinderdagcentrum Kodan biedt dagbehandeling aan kinderen  (1- 5 jaar)  met een ontwikkelingsachterstand of beperking op verschillende gebieden. O.a. aan kinderen met een vorm van autisme. 
Knetter biedt gespecialiseerde orthopedagogische behandeling en begeleiding voor kinderen en hun gezinnen met opvoedingsvragen of ontwikkelingsproblemen (ASS/ADHD). 
Gespecialiseerde GGZ organisatie die volwassenen uit het hele land en jongeren wonend in Friesland vanaf 16 jaar met AD(H)D en/ of ASS en/of NAH en alle mogelijke comorbiditeit in een poliklinische setting behandelt.
Gespecialiseerde GGZ organisatie die volwassenen uit het hele land en jongeren (vanaf 16 jr.) wonend in Friesland met AD(H)D en/ of ASS en/of NAH en alle mogelijke comorbiditeit in een poliklinische setting behandelt.
Stijntje Buys is een kinderdagcentrum voor kinderen (0 - 5 jaar) met (een vermoeden van) een stoornis in het autisme spectrum in combinatie met een achterstand in de ontwikkeling.
Brede ondersteuning aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme en normale begaafdheid: onderzoek en observatie, begeleiding en behandeling, dagbesteding en diverse woonvormen.
Kinderdagcentrum 't Hart biedt dagbehandeling aan kinderen (1 - 5 jaar) met een ontwikkelingsachterstand of beperking op verschillende gebieden. O.a. aan kinderen met een vorm van autisme. 
Praktijk Canninga begeleidt en behandelt, vanuit een orthopedagogische achtergrond, kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblematiek ontstaan door een autismespectrumstoornis. 
Praktijk Canninga begeleidt en behandelt, vanuit een orthopedagogische achtergrond, kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblematiek ontstaan door een autismespectrumstoornis.