1027 resultaten
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Dagbehandeling voor kinderen (2 - 7 jaar) met autisme en ernstige gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen, inclusief  ondersteuning van de opvoeders. In opvoedingssituatie moet sprake zijn van opvoedingsnood of opvoedingscrisis.
Mondium biedt behandelingen binnen de Basis en de Specialistiche GZZ. voor o.a klachten gerelateerd aan autisme. Voor kinderen, studenten en volwassenen. Biedt, indien nodig, ook psychodiagnostisch onderzoek.
Jeugdhulp Friesland biedt muziektherapie aan kinderen (2 - 7 jaar) met de diagnose ASS (of sterk vermoeden van) die problemen ondervinden op het gebied van communicatie en sociale interactie.
Mondium biedt behandelingen binnen de Basis en de Specialistiche GZZ. voor o.a klachten gerelateerd aan autisme. Voor kinderen, studenten en volwassenen. Biedt, indien nodig, ook psychodiagnostisch onderzoek.
Samenwerkende hulpverleners, ieder met een eigen stijl en eigen specialisme, bieden basis- en specialistische zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problemen als autisme, ADHD, gedrags- en opvoedingsproblemen.
Vaktherapeute helpt kinderen en jongeren die vastlopen op sociaal-emotioneel gebied op een speelse of creatieve wijze. Biedt ook begeleiding aan ouders. Heeft o.a. ervaring met kinderen met AD(H)D en autisme.
Praktijk voor Psychomotorische Therapie, gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen, met o.a. ervaring in de behandeling van gedragsproblemen als gevolg van Autisme Spectrum Stoornissen.
Bzonder! Zorg & Coaching biedt diagnosestelling en behandeling. Kijken niet alleen naar de ‘stereotype’ autisme klachten, maar juist ook naar hoe autisme zich vaak (anders) manifesteert bij vrouwen.