1105 resultaten
RAC is een expertisecentrum gespecialiseerd in de zorg aan mensen met autisme,  biedt o.a. diagnostiek en individuele - en groepsbehandelingen. 
Kleine ggz-instelling biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornis. Ook (cursus)groepen speciaal voor mensen met ASS (of hun partner).
Kleine ggz-instelling biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornis. Ook (cursus)groepen speciaal voor mensen met ASS (of hun partner).
Zorginstelling voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg met 100 locaties in Flevoland. Biedt beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school.
De polikliniek Volwassen van het dr. Leo Kannerhuis biedt volwassenen met de diagnose autisme én psychiatrische- of gedragsproblematiek, specialistische (GGZ) behandelingsopties.