1098 resultaten
Kliniek biedt poliklinische behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen voor o.a. problematiek gerelateerd aan autismespectrumstoornissen.
Locatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie met o.a. polikliniek 'kind en jeugd autisme' en mogelijkheid voor deeltijdbehandeling Autisme voor jongeren (12 t/m 18 jaar).
Kliniek voor jongeren met autisme (12 t/m 21 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling. Voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, school, werk en vrijetijdsbesteding.
Specialistische hulpverlening en educatieve ondersteuning aan kinderen (4 –18 jr.) met internaliserende problematiek (o.a. autisme). Voor schooluitvallers, thuiszitters of andere hulpvragen
Hoogspecialistisch autismeteam (Sarr) biedt jeugd (18- jaar) en volwassenen (18+ jaar) o.a. psychodiagnostiek (alle intelligentieniveaus) en individuele- en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85).
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Sius ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking en eventueel bijkomende problemen. Werkzaam in de gehele Achterhoek.
Praktijk voor BSM werkt met de BSM-De Jong® behandelingsmethode. Deze methode, waarbij gewerkt wordt met symmetrische en fijn motorische bewegingsoefeningen en voedingsadviezen, is o.a. geschikt voor Autistiforme klachten.
Mindzorg biedt specialistische (thuis)behandeling aan kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, die hierdoor uitvallen op één of meerdere levensgebieden. Met inzet van methodiek /leermodel Mindswitch.
PassPect staat voor Praktijk voor Autisme Spectrum Stoornissen, Psychologie en Contextuele Therapie". Het is een  eerstelijns psychologiepraktijk o.a. gespecialiseerd in autisme spectrum stoornissen.