1098 resultaten
VIVO is een kleinschalige praktijk voor lichaamsgerichte en beeldende therapie, jeugdhulpverlening en ouderbegeleiding. Lichaamsgerichte en beeldende therapie kunnen o.a. helpen bij problemen door autisme, ADD of ADHD
Praktijk Innerlicht is gespecialiseerd in autisme en overprikkeling en leert ouders o.a. om middels Qigong sensorische therapie hun kind met autisme te ondersteunen bij het reguleren van emoties en prikkels..
Bureau voor Pedagogiek biedt middels dagopvang en gespecialiseerde ambulante begeleiding hulp aan leerplichtige kinderen/jongeren waarbij om uiteenlopende redenen als autisme of gedragsproblemen sprake is van (dreigende) schooluitval. 
Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) in Hoogeveen is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. 
Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) in Groningen is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. 
Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) in Drachten is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. 
Behandelvoorziening gericht op herstel (=ontwikkeling/groei) van cliënten met ASS en bijkomende psychiatrische problematiek en daarmee samenhangende complexe hulpvragen.
Individuele- en groepsbegeleiding aan vrouwen die - in hun relatie met een partner met (een vermoeden van) autisme - zichzelf dreigen te verliezen. 
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.