1230 resultaten
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan cliënten van 6 t/m 27 jaar. Cliënten kunnen bij at.zorg o.a. terecht voor diagnostiek en behandeling van Autisme (ASS) en ADHD.
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan cliënten van 6 t/m 27 jaar. Cliënten kunnen bij at.zorg o.a. terecht voor diagnostiek en behandeling van Autisme (ASS) en ADHD.
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan cliënten van 6 t/m 27 jaar. Cliënten kunnen bij at.zorg o.a. terecht voor diagnostiek en behandeling van Autisme (ASS) en ADHD.
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan cliënten van 6 t/m 27 jaar. Cliënten kunnen bij at.zorg o.a. terecht voor diagnostiek en behandeling van Autisme (ASS) en ADHD.
Centraal Nederland ondersteunt kinderen en jongeren tot 18 jaar én hun ouders bij lichte tot matige, enkelvoudige psychische problematiek die valt onder de basis GGZ, zoals ontwikkelingsstoornissen (bv. binnen het autistisch spectrum).
Hagen en Baas Psychologen is een praktijk voor psychotherapie en psychologische hulp. De behandelaar richt zich vooral op mensen die (complexe) klachten hebben vallend binnen o.a. ASS en ADHD.
Breintje Beer biedt kinderen en jongeren (tot 18 jr.) snelle diagnostiek voorbij labels en psychologische behandeltrajecten op maat. Hebben veel ervaring met o.a. autisme (ASS), ADHD/ADD, hoogbegaafdheid en genderidentiteit.
Breintje Beer biedt kinderen en jongeren (tot 18 jr.) snelle diagnostiek voorbij labels en psychologische behandeltrajecten op maat. Hebben veel ervaring met o.a. autisme (ASS), ADHD/ADD, hoogbegaafdheid en genderidentiteit.
Breintje Beer biedt kinderen en jongeren (tot 18 jr.) snelle diagnostiek voorbij labels en psychologische behandeltrajecten op maat. Hebben veel ervaring met o.a. autisme (ASS), ADHD/ADD, hoogbegaafdheid en genderidentiteit.
Spil Helpt stelt diagnoses vast binnen de leer- en gedragsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, autisme en ADHD. Na het vaststellen van de diagnose kan direct doorverwezen worden voor intensieve behandeling op alle gebieden.