1230 resultaten
Raeger gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen en creëert een leeromgeving waarin kinderen met autisme (vanaf 1,5 jr.)  zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met de ABA methode.
Raeger gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen en creëert een leeromgeving waarin kinderen met autisme (vanaf 1,5 jr.)  zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met de ABA methode.
Raeger gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen en creëert een leeromgeving waarin kinderen met autisme (vanaf 1,5 jr.)  zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met de ABA methode.
DBA begeleidt jeugd én volwassenen met verschillende uitingsvormen van een autisme spectrum stoornis. Bieden daarnaast  diagnostiek en begeleiden ook naasten van iemand met autisme.
Hooggespecialiseerd centrum voor diagnostiek en kortdurende behandeling, voor volwassenen met (mogelijk) een autismespectrumstoornis.
Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg (0- 23 jaar), gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van complexe problematiek o.a. op het vlak van autisme spectrum stoornis.
Jeugdhulp in de vorm van groepsbegeleiding, individuele begeleiding en individueel onderwijs. Voor (dreigende)schooluitvallers zijn praktijk- of onderwijsgerichte maatwerktrajecten mogelijk. 
Intensoplus Geleen biedt psychosociale begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met een specifieke hulpvraag en/of diagnose zoals autisme of ADHD.
Zozijn biedt (zeer) intensieve hulp en begeleiding aan  kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak met bijkomende problematiek als een autismespectrum stoornis. Zozijn biedt ook 24-uurs zorg.  
Het behandelcentrum Volwassen Arnhem biedt gespecialiseerde autismebehandelingen (poliklinisch) voor volwassen (24 jaar en ouder) met autisme en eventueel andere psychiatrische problemen.