1196 resultaten
Het RAC biedt diagnostiek, behandeling, gespecialiseerde begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding voor mensen voor wie een autisme-gerelateerde aanpak nodig is.
Eigenwijz! is een kleinschalige praktijk voor kinderpsychologie en systeemtherapeutisch werk die ondermeer behandeling biedt aan kinderen en jongeren (4 -18jr.) met psychische klachten gerelateerd aan autisme. 
Monique Franken van Speeleven brengt door middel van muziektherapie, spelbegeleiding, gezinscoaching, Floorplay én traumaverwerking lucht in het leven van o.a. (gezinnen met) kinderen met een autismespectrumstoornis.
Yke van Dam Kinder- en jeugdtherapie biedt kinderen (vanaf 4 jr) en hun ouders o.a. hulp bij het omgaan met bijzondere eigenschappen als autisme, ADHD, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid.
​Bij praktijk Pi-Spello kun je terecht voor psychologische zorg en hulp bij leerproblemen. Zij bieden o.a. onderzoek- behandeling van AD(H)D en Autisme.
Lunet ondersteunt kinderen en (jong)volwassenen met een zorgvraag. Ondersteunt bij autisme middels diagnostiek, behandeling en begeleiding, advies aan ouders en dagbesteding in kinderdienstencentra.
Onderste Boven biedt psychomotorische kindertherapie o.a. aan kinderen die vastlopen in de ontwikkeling ten gevolge van een (ontwikkelings)stoornis zoals ADHD of ASS.
PlusHome biedt behandelvormen die goed inzetbaar zijn voor kinderen en jongeren met bijvoorbeeld autisme, adhd of een verstandelijke beperking. Plushome kan ook aanvullend diagnostisch onderzoek verrichten.
PlusHome biedt behandelvormen die goed inzetbaar zijn voor kinderen en jongeren met bijvoorbeeld autisme, adhd of een verstandelijke beperking. Plushome kan ook aanvullend diagnostisch onderzoek verrichten.
Pactum biedt gezinnen en jongeren (tot 27 jr) waarbij het opgroeien en opvoeden - bv. vanwege autisme - niet vanzelf gaat, ambulante begeleiding, opvoedhulp en behandeling binnen het gezin.