1230 resultaten
Gidiz biedt ambulante- en woonbegeleiding aan jongeren met een psychische of psychiatrische diagnose, bv autisme. Ook relatie- en gezinstherapie voor gezinnen en relaties waarbij de diagnose autisme of AD(H)D een rol speelt. 
 Muzizo (Muziek en Zorg) biedt muziektherapie en (ambulante) persoonlijke begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme (ASS), ADHD of ADD, traumaklachten en/of een verstandelijke beperking.
Muziektherapeut geeft muziektherapie aan kinderen, jongeren en volwassenen met een rugzakje, bijvoorbeeld vanwege (vermoeden van) autisme. Geeft ook (bas)gitaar les op maat, afgestemd op het tempo en kunnen van de deelnemer.
Muziekpraktijk Yanou Cantineau biedt muziektherapie en muzieklessen op maat. De specialisatie van docente Yanou ligt bij mensen met AD(H)D, Autisme en neurologische aandoeningen als dementie en Parkinson.
Bea Kromhout van 'Spelen met klank' geeft muziektherapie aan volwassenen en kinderen. De therapie wordt ingezet bij bijvoorbeeld ASS, depressie, ADHD of bij verstandelijke of lichamelijke beperkingen.
Dit kenniscentrum biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandelingen  op het gebied van autisme voor volwassenen vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS). 
Dit kenniscentrum biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandelingen op het gebied van autisme voor volwassenen vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS). 
Vanuit de methode contactgericht Spelen en Leren biedt Spelend(er)wijs met Ina verschillende therapieën en werkvormen aan. O.a. voor kinderen met problemen in het autistisch spectrum.
Youngster heeft een speciale driemilieu-behandelgroep voor gemiddeld begaafde jongeren met ASS-problematiek en bijkomend ernstige psychosociale-, emotionele- en gedragsproblemen. Er wordt samengewerkt met het netwerk van de jongere.
GGZ Zeeuwse Gronden biedt voor zwaardere psychische klachten zorgprogramma's aan, o.a. een zorgprogramma autisme. DIt programma bestaat uit psycho-educatie, therapie, maar ook gezinsinterventies, dagbesteding en beschermd wonen.