785 resultaten
De Roccohoeve biedt extra ondersteuning voor o.a. kinderen met autisme die een leerplichtontheffing hebben gekregen, maar nog wel leerplichtig zijn. 
De Roccohoeve biedt, in een mooie landelijke omgeving, begeleid- en beschermd wonen en logeeropvang voor o.a. jongeren met autisme.
De Roccohoeve biedt dagbesteding op het gebied van onderwijs, dierverzorging en groenvoorziening o.a. voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. 
Zorgboerderij Zorg en Dier biedt dagbesteding aan o.a. mensen met autisme die graag met planten en dieren werken in de rustige omgeving van de boerderij.
Ondersteunende begeleiding en arbeidstraining voor mensen die om de een of andere reden (nog) niet in het reguliere arbeidsproces kunnen functioneren.
Zorgboerderij de Marke biedt dagbesteding met professionele, gespecialiseerde begeleiding aan volwassenen en ouderen met autisme.
Speciale zaterdag dagbesteding voor jeugd (met autisme) met een gemiddeld tot hoog IQ die in het dagelijks leven moeite ondervinden in hun sociale contacten en het doen van activiteiten. 
Autisport Leek biedt kinderen en jongeren (7 t/m 18 jaar) met autisme en/of andere belemmeringen de mogelijkheid om in kleine groepen, onder deskundige begeleiding te voetballen.
Weekend-opvang op een zorgboerderij voor kinderen en jongeren (8 -18 jaar) met ASS, ADHD, hechtingsproblematiek en trauma.1x per maand een aparte meidengroep. 
Coaching en begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme met de focus op stress controle.