290 resultaten
Christelijke ggz-instelling biedt, vanuit deskundigheid en met als bron het geloof, hulp aan kinderen en (jong)volwassenen met psychische problemen (bv autisme gerelateerd) of verslavingsproblematiek.
Christelijke ggz-instelling biedt, vanuit deskundigheid en met als bron het geloof, hulp aan kinderen en (jong)volwassenen met psychische problemen (bv autisme gerelateerd) of verslavingsproblematiek.
Hulp voor kinderen/jongeren met autisme (t/m 17 jr.) bij meervoudige problemen die niet gemakkelijk opgelost kunnen worden. Alle zorg onder één dak, bij voorkeur op dezelfde dag en korte wachttijden.
Gespecialiseerde GGZ instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Biedt naast diagnostiek, behandeling en consultatie ook de behandeling "leren omgaan met je omgeving" voor kinderen met autisme.
Kleine zorgaanbieder, volledig gespecialiseerd in autisme. Biedt levensloopbegeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling.
Organisatie gespecialiseerd in de diagnosestelling, begeleiding en behandeling van mensen met een autisme spectrum stoornis en de begeleiding van mensen met AD(H)D, ODD en NLD.
Vrijgevestigde praktijk voor GGZ gespecialiseerd in autisme , m.n bij meisjes en vrouwen. Biedt diagnostisch en beeldvormend onderzoek, individuele behandeling, ouderbegeleiding en partnergesprekken. 
SO school (4-12 jr.) met twee 'Beter pASSend' klassen, speciaal voor kinderen met een vorm van autisme die lange tijd niet naar school zijn geweest. Verbonden aan een pedologisch instituut.
Autismepraktijk gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid en/of Autisme. Biedt diagnostiek en begeleiding.
Zorginstelling voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg met 100 locaties in Flevoland. Biedt beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school.