2421 resultaten
Steungroepen onder begeleiding van een expert voor kinderen en jongeren (12 - 25 jaar) met o.a. ASS. Een plek om weerbaarder te worden met elkaar.
Boek over de betekenis van autisme in het gezin, in het bijzonder wat het betekent voor niet-autistische kinderen om opgevoed te worden door een ouder met een (vermoedelijke) stoornis in het autistische spectrum.
Het boek Autisme? Samen Sterker! geeft inzichten en tips aan iedereen die ASS van dichtbij beleeft en draagt bij aan meer begrip en minder oordeel.
Behandel- en expertisecentrum voor mensen met een verstandelijke beperking ook in combinatie met autisme, een fysieke beperking, psychische problemen en/of ouderdomsklachten.
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
Inner-go Begeleiding is een zorgorganisatie gericht op de begeleiding van specifieke doelgroepen, met name mensen met autisme en AD(H)D. Bieden Individuele-, groeps-  en  gespecialiseerde begeleiding (het gehele gezin staat centraal). 
RAC wooninitiatief voor (jong)volwassenen met autisme. De bewoners huren van een woningcorporatie. Voor cliënten die een indicatie voor ondersteunend wonen 1 of 2 van de gemeente Tilburg ontvangen, incl. huisvestingscomponent.
Wooninitiatief voor (jong)volwassenen met autisme. De bewoners huren van de wooncorporatie, de zorg wordt geleverd door Autismebegeleiding, onderdeel van het Regionaal Autisme Centrum.
Wooninitiatief voor (jong)volwassenen met autisme. De bewoners huren van de wooncorporatie, de zorg wordt geleverd door Autismebegeleiding, onderdeel van het Regionaal Autisme Centrum.
Wooninitiatief voor (jong)volwassenen met autisme. De bewoners huren van de wooncorporatie, de zorg wordt geleverd door Autismebegeleiding, onderdeel van het Regionaal Autisme Centrum.