704 resultaten
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
ABCafé is een netwerkborrel vóór en dóór normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Daarnaast organiseren ze ook inloopavonden, activiteiten en uitjes. 
ABCafé Roosendaal organiseert inloopavonden en activiteiten voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met autisme.
Stichting Perspectief organiseert activiteiten voor volwassenen van 18 jaar of ouder met autisme en een normale begaafdheid die in Noord-Brabant wonen.
Spectrum Multimedia & IT biedt een veilige en gestructureerde werkomgeving voor (jong)volwassenen met autisme en een normaal of hoger IQ, in de vorm van dagbesteding of een leer/werktraject.
VV Oosterhout biedt Plusvoetbal waar kinderen met een stoornis in het autisme spectrum onder specifieke condities kunnen voetballen. Met een grote en vaste groep vrijwilligers en expertise in de begeleiding van kinderen met autisme.  
Dagcentrum De Rank is een gebouw waar mensen groepsgewijs activiteiten kunnen doen. Ook geschikt voor mensen met ernstige beperkingen of autisme die meer begeleiding en verzorging nodig hebben.   
Boerderij Landlust biedt gestructureerde dagbesteding voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking.
Locatie Overtoom biedt kleinschalig wonen voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende ondersteuningsvragen. Ook woongroepen voor bewoners met een verstandelijke beperking i.c.m. autisme.
SV Reeshof biedt Plusvoetbal, voetbal voor kinderen met sociaal-emotionele of gedragsproblemen. Ook voor kinderen met PDD NOS, ADHD, Asperger, Gille de la Tourette en andere beperkingen.