344 resultaten
Locatie van De Zijlen, expert in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking met een complexe ondersteuningsvraag. Voor bewoners met een verstandelijke beperking in combinatie met o.a. autisme. Met 24-uurs zorg en begeleiding.
Individuele begeleiding, etmaal-opvang en tijdelijke huisvesting aan kinderen (ook thuiszitters) met gedragsproblemen. (bv. diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS).
Zorginstelling voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg met 100 locaties in Flevoland. Biedt beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school.
Prisma biedt zorg aan mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking en bijkomende problematieken (bv. autisme, gedragsproblemen). Ook dagbesteding.