3 resultaten
Martine Delfos ontwikkelde de theorie van het Socioschema waarin zij spreekt over een vertraagde - en versnelde ontwikkeling tegelijkertijd; over uiteenlopende 'mentale leeftijden' binnen één persoon.
Behandeltraject voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek door een verstandelijke beperking, autisme, ODD, PDD-NOS, ADHD en/of DSM-IV stoornissen. Waar mogelijk kortdurend en vanuit huis.
De Stapsteen, aangesloten bij Attendiz, verzorgt speciaal onderwijs (groep 1 t/m 8) voor leerlingen met ASS- en/of  ADHD-problematiek, hechting- en angststoornis of een mengbeeld van bovengenoemde problematieken.