645 resultaten
Ambulante zorg en ouderbegeleiding aan kinderen met ADHD en/of autisme én hun ouders. Ook logeer- en naschoolse groepsbegeleiding. Happy KidsCare werkt volgens de – Geef mij de 5 – methodiek.
Flexibele individuele begeleiding op maat door kleine zelfstandigen die zich hebben gespecialiseerd in ADHD- en/of autismezorg.
Kindzorg Marion biedt (levensloop)begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met AD(H)D en/of Autisme, en aan hun ouders.
Unieck begeleidt ouders met een kind met autisme en/of ADHD (12 - 23 jr.) bij alle verander- of overgangsmomenten in de levensloop van hun kind. Vast aantal uren per maand kan flexibel worden besteed. 
De Sterrenboom coacht kinderen met autisme (of een vermoeden daarvan) en hun gezin. Ook inzetbaar als er in het leven van een kind of jongere een verandering plaatsvindt (levensloopbegeleiding).
IBASS begeleidt mensen met een Autisme Spectrum Stoornis op alle levensgebieden en in alle levensfasen naar maximale zelfstandigheid.
L'Euq leidt autismebegeleidingshonden op en helpt jou en je hond in dit traject volgens de Geef me de 5 methodiek.
Autismecoach biedt gezinsondersteuning, levensbrede individuele begeleiding, onderwijsondersteuning en logeerweekenden voor kinderen en jongeren met autisme. Gebruikt o.a. de methodes ABA, Brain Blocks en Geef me de 5. 
Organisatie die levensloopbegeleiding en jobcoaching biedt voor mensen met autisme en ADHD. Uitgangspunt is de PILLAR-methodiek waarin het leven van de cliënt centraal staat.
Ambulante begeleiding in Limburg. Gespecialiseerd in autisme en ervaren in het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders. Zowel thuis als op school.