54 resultaten
Boba biedt o.a. ambulante begeleiding / coaching aan leerlingen met autisme gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de individuele leerling.
Boba GGZ Maastricht richt zich op kortdurende behandeling voor volwassenen met autisme eventueel in samenhang met andere aandoeningen (Generalistische Basis GGZ).
Specialistische coaching op het gebied van werk, studie of persoonlijke ontwikkeling voor mensen met autisme, ADHD, ADD of een aanverwante diagnose.
MEE Groningen biedt mensen met een beperking een preventieve, flexibele en integrale vorm van ondersteuning: levensloopondersteuning. 
Autonoom Coaching is gespecialiseerd in de coaching van mensen met autisme en bieden levensbrede begeleiding door een vaste coach die jou ondersteunt waar het nodig is. Regio Friesland en Groningen.
Voorzet Begeleiding biedt ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen  (vanaf 12 jr.) met een autismespectrumstoornis. Begeleiding is maatgericht, op elk gebied, tijdens elke levensfase.
Levensloopcoaching aan mensen met autisme vanaf 18 jaar met normale of hogere begaafdheid.
Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme, ADHD of hooggevoeligheid. Met het alledaagse leven als uitgangspunt worden tegelijkertijd onderliggende vragen en thema’s verkend.
Flexibele individuele begeleiding op maat door kleine zelfstandigen die zich hebben gespecialiseerd in ADHD- en/of autismezorg.
IBASS begeleidt mensen met een Autisme Spectrum Stoornis op alle levensgebieden en in alle levensfasen naar maximale zelfstandigheid.