16 resultaten
Korte overzichtelijke verhaaltjes, waarin de auteur jonge kinderen (met autisme) stap voor stap meeneemt in het uitvoeren van basishandelingen als tandenpoetsen, in bad gaan etc.
De methodiek "Sociale Verhalen" van Carol Gray helpt kinderen en jongeren met autisme meer inzicht in sociale situaties te krijgen. Bevat veel voorbeeldverhalen en een stappenplan om zelf Sociale Verhalen te maken. 
Via eigen Leer-Leefverhalen toont de auteur hoe je tot communicatie komt met een vroeg gediagnosticeerde kleuter met ASS. En hoe je via die beginnende communicatie de wereld verduidelijkt. 
App  met een simpel en eenvoudig interface om verhalen te lezen en te beluisteren waardoor het geschikt is voor kinderen en volwassenen met autisme.
Autobiografische relaas van Birsen, een Turkse vrouw met autisme, waarin ze vertelt over de stappen die ze zet om zich te ontwikkelen op het gebied van sociale interactie, communicatie en veranderingen.
Boek over een methodiek die helpt om oplossingen te vinden voor hardnekkige sociale kwesties. Voor doelgroepen waarbij de communicatie moeilijk verloopt.
Verhalen van ouders van pubers met autisme over het leven met hun kind. Met aanvullende tips en informatie van deskundigen uit heel verschillende hoeken. 
Strips die inzicht geven in het denken en handelen van een leerling met Asperger (of pdd-nos). Met subtiele instructies die een docent of klasgenoot kan gebruiken om de communicatie met een persoon met Asperger te verbeteren en/of verduidelijken.
Werkboek voor hoogsensitieve kinderen, beelddenkers of kinderen met een lichte vorm van autisme. Om kinderen emoties beter te leren herkennen bij zichzelf en anderen. 
REACHING AUTismebegeleiding biedt (ambulante) individuele begeleiding, creatieve dagbesteding en sollicitatie hulp aan jongvolwassenen met autisme.