108 resultaten
De website van het NVA geeft een overzicht van alternatieven / mogelijkheden als het voor uw kind vanwege autisme niet mogelijk is om voltijds naar school te gaan. 
Onderwijs/zorgprogramma voor jongeren die door onderliggende ontwikkelings-/gedragsproblematiek, vaak autisme gerelateerd, zijn vastgelopen in het regulier onderwijs.
Kleine, in autisme gespecialiseerde zorginstelling geeft kinderen, die voor een bepaalde tijd niet naar school kunnen, via vervangend onderwijs de kans om in een prikkelarme omgeving toch in het schoolritme te blijven. 
Bureau voor Pedagogiek is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling op maat aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die te maken hebben (gehad) met (dreigende) schooluitval, sociaal-emotionele- en/of psychische problemen.
Megakids is gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen met autisme. Biedt o.a. een dagklas (zorg-onderwijsarrangement) voor 'thuiszitters' uit de regio. 
Specialistische hulpverlening en educatieve ondersteuning aan kinderen (4 –18 jr.) met internaliserende problematiek (o.a. autisme). Voor schooluitvallers, thuiszitters of andere hulpvragen
Dagbehandeling/-besteding op maat waarbij het kind wordt ondersteund om nieuwe stappen te maken. Bijvoorbeeld voor thuiszitters: hulp bij schoolwerk, terugkeer maar school, sociale redzaamheid.
Zorgboerderij De Peerdegaerdt helpt via individueel gerichte begeleiding en op-maat-trajecten kinderen, jongeren - waaronder thuiszitters - en (jong)volwassenen weer gericht op weg. Kinderen en jongeren met autisme zijn welkom.
Zorgorganisatie die gespecialiseerd is in de begeleiding en kortdurende behandeltrajecten voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Ook onderwijsbegeleiding (o.a. voor thuiszitters), beschut en beschermd wonen en vakantiekamp.
Kleinschalige, groene zorglocatie waar dagbesteding, onderwijs en begeleiding wordt geboden o.a. aan kinderen (5 - 12 jaar) met autisme en aan thuiszitters. Ook logeeropvang in weekenden, vakanties en doordeweeks.