899 resultaten
Lotgenotengroep voor ouders van kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. De groep is alleen bedoeld voor 'Ouders van' en alleen voor ouders van kinderen die naast de diagnose autisme ook een verstandelijke beperking hebben.  
Autisme maakt het leven van veel cliënten en hun opvoeders en begeleiders ingewikkeld, zeker als de stoornis gepaard gaat met een verstandelijke beperking. Zorgprofessionals uit de verstandelijk gehandicaptenzorg vertellen hoe mensen met autisme het leven ervaren.
Dit boek is een leidraad om functionele vaardigheden op peuter- en kleuterniveau bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking specifiek en hiërarchisch in kleine stappen aan te passen.
Woon-zorgboerderij in de landelijke omgeving van Woubrugge. De bewoners met een verstandelijke beperking en autisme (VG-3, -4, -6) wonen en werken hier samen.
Autisme en verstandelijke beperking in de leefgroep vertrekt vanuit een aantal praktische vragen die opvoeders en begeleiders zich regelmatig stellen. De auteur gaat bij elke vraag in op de hamvraag: Wat kan ik doen? 
Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking, in de provincies Groningen en Drenthe, grip te krijgen en te houden op hun leven middels (gezins)ondersteuning, woonvormen en dagbesteding.
Stal Ermelo verzorgt elke zaterdagochtend paard- en ponyrijden voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook kinderen met autisme kunnen hier paard- en/of ponyrijden.
Stichting Gehandicaptenduiksport “Fun Diving” maakt de duiksport toegankelijk voor mensen met een beperking, waaronder autisme en/of een verstandelijke beperking. 
Speciale school (cluster 2) voor leerlingen (4 - 20 jaar) met een communicatief meervoudige beperking:  een verstandelijke beperking, slechthorend of doof, taalontwikkelingsstoornis (TOS), gedragsproblemen, een vorm van autisme of andere beperkingen.
Woonvoorziening voor redelijk zelfredzame volwassenen met een verstandelijke beperking die naast hun verstandelijke beperking soms ook een kleine lichamelijke beperking en/of een vorm van autisme hebben.