3 resultaten
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
Contactgroepen voor volwassen vrouwen met diagnose autisme die al enige vorm van psycho-educatie hebben gehad. Doel: ervaringen uitwisselen en herkenning vinden.
Vakantieweken voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking of een vorm van autisme. Georganiseerd door De Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten (VBGG).