CityKids

CityKids geeft bijzondere kinderen en jongeren de aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en volop mee te doen.

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling die dagelijks intensieve (verpleegkundige) zorg en behandeling biedt in een kindgerichte omgeving. Er zijn binnen de organisatie de volgende specialiteiten:

  • Verpleegkundig dagverblijf
  • Ontwikkelcentrum
  • Praktisch pedagogisch gezinsbegeleiding
  • 24 uurs kinderthuiszorg
  • Beschermd wonen

Binnen CityKids is er tevens de mogelijkheid diagnostiek te laten uitvoeren. De onderzoeken zijn:

  • Niveau bepaling; Er wordt IQ onderzoek gedaan, om mogelijkheden en beperkingen van een kind in kaart te brengen en advies te geven mbt vorm van onderwijs.
  • Ontwikkelingsgebieden in kaart brengen; Tijdens dit onderzoek wordt naar IQ ook verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals sociale- en emotionele ontwikkeling, adaptieve vaardigheden en zelfredzaamheid in kaart gebracht.
  • Autisme onderzoek; Binnen dit onderzoek worden de kenmerken van Autisme onderzocht en wordt er een diagnose gesteld.
  • Uitgebreid onderzoek; Binnen dit onderzoek worden ontwikkelingsgebieden in kaart gebracht en wordt gekeken wat een verklaring kan zijn voor de achterstand in de ontwikkeling.

 

Aanbod van deze aanbieder

Het Ontdekkingscentrum biedt ontwikkelgerichte dagbehandeling voor kinderen en jongeren (5-14 jaar) met een meervoudige beperking, ontwikkelingsachterstand of diagnose autisme. 
Beschermd wonen / trainingshuis voor gemotiveerde jongens met een verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis. (instroom)leeftijd van 16 tot 23 jaar.
Ontwikkelcentrum De Uitvinders biedt ontwikkelgerichte dagbehandeling o.a. voor kinderen met autisme, een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. 
Ontwikkelcentrum De Lichtmast biedt dagbehandeling aan kinderen tot 6 jaar met diverse zorg- en ondersteuningsbehoeften. De vroeghulpgroep Zand biedt behandeling aan o.a. kinderen met (een vermoeden van) autisme.
Ontwikkelcentrum De Componist biedt dagbehandeling en schoolvoorbereiding voor kinderen met o.a. (een vermoeden van) een autistische stoornis i.c.m. een extravert karakter en achterstand op de taal- en spraakontwikkeling.
Kindcentrum De Samenstroom biedt onderwijs, opvang, zorg en behandeling onder één dak. Onder andere voor kinderen die gediagnosticeerd zijn met een stoornis binnen het autistisch spectrum, of er is een vermoeden. 
Loicatie Blessing Zuidland biedt ontwikkelgerichte dagbehandeling en schoolvoorbereiding voor kinderen met o.a. (een vermoeden van) een autistische stoornis.
Ontwikkelcentruum De Parel biedt dagbehandeling aan kinderen (0-6 jr) die niet naar een reguliere opvang kunnen, omdat zij specialistische zorg nodig hebben. Ook voor kinderen gediagnosticeerd met (een vermoeden van) autisme.
Bij CityKids kunnen - in kader van een behandelingstraject - diverse onderzoeken worden uitgevoerd om de mogelijke oorzaken van een ontwikkelingsachterstand in kaart te brengen, waaronder autisme onderzoek.
Medische Kindzorg Instelling CityKids biedt gezinsondersteuning aan ouder(s) die vragen hebben over de opvoeding van hun kind(eren) met autisme.