CityKids

CityKids geeft bijzondere kinderen en jongeren de aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en volop mee te doen.

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling die dagelijks intensieve (verpleegkundige) zorg en behandeling biedt in een kindgerichte omgeving. Er zijn binnen de organisatie de volgende specialiteiten:

  • Verpleegkundig dagverblijf
  • Ontwikkelcentrum
  • Praktisch pedagogisch gezinsbegeleiding
  • 24 uurs kinderthuiszorg
  • Beschermd wonen

Binnen CityKids is er tevens de mogelijkheid diagnostiek te laten uitvoeren. De onderzoeken zijn:

  • Niveau bepaling; Er wordt IQ onderzoek gedaan, om mogelijkheden en beperkingen van een kind in kaart te brengen en advies te geven mbt vorm van onderwijs.
  • Ontwikkelingsgebieden in kaart brengen; Tijdens dit onderzoek wordt naar IQ ook verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals sociale- en emotionele ontwikkeling, adaptieve vaardigheden en zelfredzaamheid in kaart gebracht.
  • Autisme onderzoek; Binnen dit onderzoek worden de kenmerken van Autisme onderzocht en wordt er een diagnose gesteld.
  • Uitgebreid onderzoek; Binnen dit onderzoek worden ontwikkelingsgebieden in kaart gebracht en wordt gekeken wat een verklaring kan zijn voor de achterstand in de ontwikkeling.

 

Aanbod van deze aanbieder

Ontwikkelgerichte dagbehandeling in ontwikkelcentrum het Droomhuis voor kinderen en jongeren (5-15 jaar) met een meervoudige beperking, ontwikkelingsachterstand of diagnose autisme. 
Beschermd wonen / trainingshuis voor gemotiveerde jongens in de (instroom)leeftijd van 16 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis. Om competentiegericht aan zelfstandigheid te werken.
Ontwikkelgerichte dagbehandeling in ontwikkelcentrum De Uitvinders voor kinderen met autisme, een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. 
Ontwikkelgerichte dagbehandeling in ontwikkelcentrum De Lichtmast voor kinderen met autisme, een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. 
Ontwikkelgerichte dagbehandeling en schoolvoorbereiding voor kinderen met o.a. (een vermoeden van) een autistische stoornis en/of verstandelijke beperking. Gebruiken de methodes ABA, Geef me de 5 en Kleine Stapjes.
De locatie 3 Ambachten biedt een Vroeghulpgroep, een Structuurgroep en twee Schoolvoorbereidende groepen voor o.a. kinderen met autisme die al een ontwikkelcentrum van CityKids bezoeken.
Aan kinderen van 0 t/m 13 jaar met o.a. (een vermoeden van) autisme biedt Kind Centrum De Samenstroom onderwijs, opvang, zorg, behandeling en ondersteuning in het (speciaal) basisonderwijs.
Ontwikkelgerichte dagbehandeling en schoolvoorbereiding voor kinderen met o.a. (een vermoeden van) een autistische stoornis en/of verstandelijke beperking. Gebruiken o.a de methodes Geef me de 5 en Kleine Stapjes.
Ontwikkelingsgerichte dagbehandeling met specialistische zorg in ontwikkelcentrum De Parel, o.a. voor kinderen (0 -6 jaar) gediagnosticeerd met autisme of een vermoeden van een stoornis binnen het autistisch spectrum.