Gezinsondersteuning - CityKids

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling, met meerdere locaties in Z-Holland, die dagelijks intensieve (verpleegkundige) zorg en behandeling biedt in een kindgerichte omgeving.

Gezinsondersteuning
Vanuit de gezinsondersteuning biedt CityKids ondersteuning in de thuissituatie aan gezinnen met een kind met een somatische aandoening, psychiatrische stoornis, ontwikkelingsachterstand, gedragsstoornis (zoals Autisme Spectrum Stoornis), en/of verstandelijke/meervoudige beperking. De hulpvraag vanuit ouders staat centraal in de begeleiding.

De ondersteuning richt zich op de specifieke behoefte van het kind in relatie tot het gezin en kan diverse invalshoeken hebben, zoals:

  • opvoedvragen rondom het omgaan met gedragsproblematiek en bijkomende problemen als spraak/taalproblematiek, zindelijkheid, agressie
  • het introduceren van communicatiemiddelen
  • het aanbrengen van structuur
  • vragen rondom eet- en/of slaapproblematiek
  • psycho-educatie over Autisme Spectrum Stoornis 

Ouders krijgen specifieke adviezen en ondersteuning waardoor de opvoedkundige vaardigheden van ouders of verzorgers worden vergroot. De verhouding in de draagkracht en de draaglast van het gezinssysteem wordt door middel van de gezinsondersteuning meer in balans gebracht. 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.