Ontsluiten en bundelen van kennis - Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Het Autismenetwerk Zuid Holland Zuid is een netwerk van organisaties die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.

De professionals van de aangesloten organisaties van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid zijn gericht op het versterken van hun netwerk en streven naar ontmoeting en samenwerking.
Op deze manier is er uitwisseling en bundeling van kennis, ervaringen en good-practices. Dit draagt bij aan de kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme op de verschillende levensdomeinen.

Mensen met autisme en hun naasten zijn altijd betrokken bij het organiseren of deelnemen aan één van de activiteiten van het netwerk.

Het werkgebied is Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden, Zuid-Hollandse Eilanden en Alblasserwaard-Vijfherenlanden.

Convenantpartners