de PI-scholen

De PI-scholen verzorgen onderwijs aan kinderen met psychiatrische, sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek die het leren en functioneren in de weg staat. Termen als autisme, ADHD en trauma klinken ons bekend in de oren. Maar vooral ook het ontbreken van een etiket zien we als een uitnodiging om op zoek te gaan naar de specifieke behoeften van een kind.

Wij kiezen er nadrukkelijk voor om de aloude PI-functies te blijven uitvoeren en zelfs te verstevigen. Vrij vertaald naar de huidige tijd betekent dit:

  1. dat we maatwerk leveren; elk kind een aangepast programma bieden, dat we ver gaan in het aanpassen van het onderwijs aan de behoeften van het kind; 
  2. dat we competentie- en ontwikkelingsgericht werken op de grens tussen onderwijs en zorg, waarbij we zoveel als nodig samenwerken met instellingen op het gebied van jeugdzorg en ggz, maar ook met ouders; 
  3. dat we ons baseren op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, en aan die inzichten bijdragen;
  4. dat we toonaangevend zijn; anderen laten delen in onze kennis en expertise.   

Wij geloven dat zeer specialistisch onderwijs zoals wij dat geven ook in de toekomst nodig blijft. Een kind heeft in onze ogen recht op dergelijk speciaal onderwijs; zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. 

In de tijd dat een kind bij ons is bepalen we de onderwijsvraag en de eventuele zorgvraag die er ligt. We proberen een school te vinden die het kind verder kan helpen. In sommige gevallen moeten we zelf die school zijn.

De PI-scholen zijn een onderdeel van Levvel, specialisten voor jeugd en gezin. Op onze vestigingen in Amsterdam, Duivendrecht en Hoofddorp werken we intensief samen met zorginstellingen. 

Aanbod van deze aanbieder

Speciaal onderwijs voor kinderen (4 -12 jr.) die niet goed meekunnen op een gewone school vanwege (ingewikkelde) gedrags-, leer- of psychisch problemen. School is verbonden aan een pedologisch instituut.
SO school (4-12 jr.) met twee 'Beter pASSend' klassen, speciaal voor kinderen met een vorm van autisme die lange tijd niet naar school zijn geweest. Verbonden aan een pedologisch instituut.
Speciaal onderwijs voor kinderen (groep 1 t/m 3) die niet goed meekunnen op een gewone school vanwege (ingewikkelde) gedrags-, leer- of psychisch problemen. School is verbonden aan een pedologisch instituut.
School verbonden aan een pedologisch instituut. Biedt o.a speciaal arrangement voor leerlingen ( 4 -13 jr.) met een autistische stoornis die thuiszitten of uitvallen binnen het speciaal onderwijs; “Beter pASSend”.
Speciaal onderwijs voor kinderen (4 - 7 jr.) die niet goed meekunnen op een gewone school, peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf vanwege gedrags-, leer- of psychisch problemen. School is verbonden aan een pedologisch instituut.