Beter pASSend klassen - PI-school De Pionier

PI-school De Pionier biedt speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Op PI-school De Pionier krijgen leerlingen intensieve begeleiding. De school heeft kleine klassen en een veilige sfeer.

Er zijn ook twee Beter pASSend klassen. In deze klassen worden kinderen met een vorm van autisme van 6 tot 12 jaar die buiten het onderwijs dreigen te vallen of al langere tijd thuis zitten, in een zeer kleine onderwijssetting intensief begeleid. Het doel is deze kinderen weer deel te laten nemen aan het onderwijsproces in omstandigheden die op creatieve wijze en in overleg met ouder(s)/verzorger(s) zijn aangepast aan hun mogelijkheden. 

Een PI-school is een school verbonden aan een pedologisch instituut, in dit geval: Levvel, specialisten voor jeugd en gezin. Levvel richt zich op ingewikkelde leer-, gedrags-, en/of emotionele problemen (bijvoorbeeld gerelateerd aan autisme). PI-school De Pionier werkt nauw samen met behandelaars van Levvel en CareHouse.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.