Eddee

Eddee Zorgverlening biedt in de regio Zeeland behandeling, begeleiding en jeugdhulp bij (vermoeden van) psychische moeilijkheden zoals autisme (ASS) en AD(H)D. Eddee Zorgverlening helpt ook bij opvoeden, opgroeien en gedragsproblemen. De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen woonsituatie. En wanneer nodig, dus ook ’s morgens en ’s avonds. Voor jeugdigen en kinderen is er ook groepsbegeleiding.

Aanbod van deze aanbieder

Professionele gezinshuisouders werken samen met de professionals van Eddee Zorgverlening om kinderen en jongeren met ASS een langdurig perspectief te bieden als opgroeien en ontwikkelen niet lukt in de thuissituatie of pleeggezin.
Eddee Zorgverlening biedt groepsbegeleiding aan jeugdigen met gedragsproblemen en psychiatrische problematiek zoals autisme (ASS) en AD(H)D. Er zijn drie leeftijdsgroepen. 
Eddee Zorgverlening biedt gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning aan gezinnen waar een partner of kind(eren) de diagnose autisme heeft. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wat u al heeft geleerd over (omgaan met) de diagnose.
Eddee Zorgverlening biedt individuele begeleiding aan volwassenen met een diagnose die daardoor moeilijkheden in hun dagelijkse leven ervaren. Biedt ook woonbegeleiding voor nog thuiswonende jongvolwassenen.
Eddee Zorgverlening biedt individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen woonsituatie.
Eddee Zorgverlening biedt diagnostiek i.c.m. met behandeling voor kinderen die zich anders ontwikkelen dan leeftijdsgenootjes, waarbij bijvoorbeeld kenmerken van autisme of concentratieproblemen worden herkent door ouders.