GGZ Friesland

GGZ Friesland biedt professionele hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Jaarlijks maken zo'n 12.000 mensen gebruik van hun diensten. Ze bieden zorg op twaalf verschillende locaties, verspreid over de provincie Friesland. 

Samen naar herstel

GGZ Friesland behandelt een breed scala aan stoornissen binnen GGZ Friesland. De focus binnen deze behandelingen ligt bij het herstel van de patiënten. Zij maken hiervoor eigen keuzes en krijgen ondersteuning van de medewerkers om deze te realiseren. De medewerkers werken continu samen met familie, naasten en vrienden in dit proces, want herstellen doe je samen.

Onderdelen GGZ Friesland

Om de zorg zo goed mogelijk in te richten, zijn bepaalde vormen van zorg onderverdeeld met een eigen merknaam:

 • Kinnik| Kinnik biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen. De hulp start vaak met gesprekken of groepstrainingen op de polikliniek. Soms is intensievere hulp nodig in de vorm van dagbehandeling. Bij ernstige problematiek kan opname in een kliniek de beste oplossing zijn. Ook behandelt Kinnik steeds vaker thuis.
   
 • Mindup| MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische beperking die hen in de weg zit bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp ondersteunt cliënten op hun weg naar herstel. Met een specialistische aanpak, gedreven medewerkers en samenwerking met behandelaren en collegiale instellingen is MindUp dé organisatie voor (woon-)begeleiding en dagbesteding in Friesland.
   
 • Van Andel ouderenpsychiatrie | Van Andel ouderenpsychiatrie is er voor oudere mensen die last hebben van psychische problemen, waardoor ze zich beperkt voelen in hun dagelijks leven. Het kan gaan om bijvoorbeeld somberheid, angstig zijn, geheugenverlies of verwardheid. Van Andel ouderenpsychiatrie heeft locaties verspreid over heel Friesland.
   
 • Expertisecentrum Psychiatrie en licht verstandelijke beperking | Wij zijn er voor mensen met een licht verstandelijke beperking die moeite hebben met wat ze allemaal moeten doen en kunnen in de maatschappij. Hierdoor lopen ze vast en krijgen ze psychiatrische problemen. Het Expertisecentrum LVB kijkt samen met patiënten hoe het kan dat er klachten zijn en helpt ze weer op weg.
   
 • Zorgmaatwerk | Zorgmaatwerk biedt diagnostiek en ambulant psychiatrische behandeling op maat voor volwassenen vanaf 18 jaar. Samen met de patiënt wordt een plan gemaakt om het herstelproces te bevorderen met het doel dat hij/zij zo snel mogelijk de controle over het leven weer terugkrijgt door de zelfredzaamheid te vergroten.

Herstelcentrum Friesland 

Herstelcentrum Friesland is een onderdeel van GGZ Friesland en biedt begeleiding, ondersteuning en invulling bij en aan het herstelproces van cliënten. In een herstelproces staat het terugvinden van de  persoonlijke balans, na ervaringen met een (heftige) psychische ontwrichting, centraal. 

GGZ Friesland is partner van Autisme Netwerk Noord

Aanbod van deze aanbieder

Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen GGZ Friesland biedt hulp aan (jong)volwassenen die door een ASS ernstige problemen ervaren in het dagelijkse leven. Als ASS nog niet is vastgesteld, start de behandeling met een diagnosetraject.
Kinnik is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren tot 15 jaar met complexe problemen (o.a. autisme gerelateerd) die vastlopen in hun ontwikkeling. Ook ondersteuningsaanbod voor ouders/verzorgers.  
Kinnik biedt via het project KAIRO ondersteuning aan jongeren met een autismespectrumstoornis die een opleiding volgen op het Friesland College of MBO life sciences en soms extra ondersteuning nodig hebben. 
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen GGZ Friesland biedt hulp aan (jong)volwassenen die door een ASS ernstige problemen ervaren in het dagelijkse leven. Als ASS nog niet is vastgesteld, start de behandeling met een diagnosetraject.