Begeleiding en Behandeling - Kinnik Kind en Jeugd GGZ

Kinnik kind en jeugd GGZ, onderdeel van GGZ Friesland, is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren tot 15 jaar die complexe problemen ervaren en daardoor vastlopen in hun ontwikkeling. Hun aanpak hiervoor duiden ze aan met het begrip vivio: vroegtijdig interveniëren bij vastlopen in ontwikkeling.
Doordat kinderen en jongeren nog afhankelijk zijn van hun ouders of verzorgers spelen deze belangrijke naasten ook een essentiële rol in het hulpaanbod.

De behandeling die Kinnik biedt is specifiek en zo kort mogelijk, en waar nodig intensief. De behandeling vindt wanneer mogelijk plaats in een groep op de polikliniek. Soms is intensievere hulp nodig in de vorm van dagbehandeling. Bij ernstige problematiek kan opname in een kliniek de beste oplossing zijn. Ook behandelt Kinnik steeds vaker thuis.

Soms is het nodig dat ze eerst verder onderzoeken wat het probleem is en wat de oorzaak daarvan is. Door middel van gesprekken, vragenlijsten en eventueel testjes, kijken ze hoe ze het beste kunnen helpen. 

Specifiek behandelaanbod voor kinderen met autisme en hun ouders:  

  • Een structurerende deeltijd 12+ behandeling, speciaal voor jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis. 
  • Ik ben Speciaal: een psycho-educatie cursus voor kinderen en jongeren met autisme.
  • PMT - Impulscontrole: voor kinderen en jongeren die impulsief zijn en/of boosheid laten zien, mogelijk passend bij de ADHD of ASS-problematiek.
     
  • Ouderavond: Psycho-educatie autisme
  • Oudercursus: Behavorial Parenting Training Groningen (BPTG)
    Deze oudercursus is een protocollaire evidence based behandeling voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD, autismespectrum stoornis en/of gedragsproblemen.

 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.