Horizon begeleiding

Horizon begeleiding ziet altijd een oplossing om weer in ontwikkeling te komen. Door het helpen doorbreken van vaste patronen en door te kijken wat er in de omgeving van het kind, de jongere of (jong) volwassene moet worden aangepast en welke vaardigheden hij/zij zelf nog kan ontwikkelen, ziet Horizon begeleiding altijd perspectief voor participatie: voor iedereen is er een plek in de maatschappij. Horizon begeleiding is er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen maar ook voor hun gezinssysteem en/of netwerk.

In de zorgverlening hanteren zij de volgende kernwaarden, die bij al hun activiteiten centraal staan:

  • Voor iedereen een plek.
  • Oprechte betrokkenheid
  • Wij zien altijd een oplossing

Horizon begeleiding biedt:

Horizon begeleiding is werkzaam in Noord-Nederland. De begeleiding vindt plaats vanuit zelforganiserende regioteams en in elke regio beschikt Horizon begeleiding over verschillende begeleidingslocaties.

  • Regio Groningen: 3 locaties in Groningen (12- en 12+ groepen)
  • Regio Friesland: locatie Leeuwarden en locatie Heerenveen
  • Regio Drenthe: locatie Assen en locatie Hoogeveen

     

 

 

Aanbod van deze aanbieder

Individuele begeleiding voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die door ASS forse problemen ondervinden in de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid op meerdere levensgebieden. Ook begeleiding gezin/netwerk.
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.
Individuele specialistische begeleiding voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die door ASS forse problemen ondervinden in de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid op meerdere levensgebieden. Ook begeleiding voor het gezin/netwerk.  
Individuele specialistische begeleiding voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die door ASS forse problemen ondervinden in de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid op meerdere levensgebieden. Ook begeleiding voor het gezin/netwerk
Individuele specialistische begeleiding voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die door ASS forse problemen ondervinden in de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid op meerdere levensgebieden. Ook begeleiding voor het gezin/netwerk.  
Individuele specialistische begeleiding voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die door ASS forse problemen ondervinden in de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid op meerdere levensgebieden. Ook begeleiding voor het gezin/netwerk.  
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.