Horizon begeleiding

Horizon begeleiding is er voor jongeren en (jong)volwassenen die door een autisme spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee vergelijkbare psychiatrische problematiek forse problemen ondervinden in de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid op vaak meerdere levensgebieden.

Door problemen op het gebied van sociale en praktische zelfredzaamheid is er (dreigende) schooluitval en/of uitval op andere ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kunnen deze jongeren en jong(volwassenen) in een isolement raken. Er is een grote disbalans tussen vaardigheden en ontwikkelingstaken. Het gevolg hiervan is dat de jongere onvoldoende tot ontwikkeling komt. De vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan regulier onderwijs of reguliere arbeid, zijn onvoldoende ontwikkeld.

Horizon begeleiding is er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen van 6 t/m 27 jaar en voor hun gezinssysteem en/of netwerk. Wat Horizon begeleiding biedt:

  • begeleiding: individuele specialistische begeleiding  / systeembegeleiding

  • educatie: educatieve dagbesteding

  • behandeling:  behandelmodules op maat 

  • Traject Educatieve Ontwikkeling (TEO)

  • Domein overstijgende analyse (DOA)

Aanbod van deze aanbieder

Specialistische ontwikkelingsbegeleiding aan jongeren en (jong) volwassenen die zijn vastgelopen in het zelfstandig maatschappelijk functioneren op school, werk of dagbesteding.
Individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen die vastlopen qua zelfstandig functioneren (school, werk of bij andere dagbesteding). Doel: perspectief bieden op participatie in samenleving.
Specialistische ontwikkelingsbegeleiding aan jongeren en (jong) volwassenen die zijn vastgelopen in het zelfstandig maatschappelijk functioneren op school, werk of dagbesteding.
Specialistische ontwikkelingsbegeleiding aan jongeren en (jong) volwassenen die zijn vastgelopen in het zelfstandig maatschappelijk functioneren op school, werk of dagbesteding.
Specialistische ontwikkelingsbegeleiding aan jongeren en (jong) volwassenen die zijn vastgelopen in het zelfstandig maatschappelijk functioneren op school, werk of dagbesteding.
Specialistische ontwikkelingsbegeleiding aan jongeren en (jong) volwassenen die zijn vastgelopen in het zelfstandig maatschappelijk functioneren op school, werk of dagbesteding.
Individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen die vastlopen qua zelfstandig functioneren (school, werk of bij andere dagbesteding). Doel: perspectief bieden op participatie in samenleving.
Individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen die vastlopen qua zelfstandig functioneren (school, werk of bij andere dagbesteding). Doel: perspectief bieden op participatie in samenleving.
Individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen die vastlopen qua zelfstandig functioneren (school, werk of bij andere dagbesteding). Doel: perspectief bieden op participatie in samenleving.
Individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen die vastlopen qua zelfstandig functioneren (school, werk of bij andere dagbesteding). Doel: perspectief bieden op participatie in samenleving.