Philadelphia

Landelijke zorginstelling met christelijke visie. Ondersteunt door heel Nederland kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme of psychiatrische problemen.

Philadelphia heeft als missie: mensen met een beperking ondersteunen om prettig te leven. Dit kan bijvoorbeeld op een woonlocatie zijn of ambulant, bij iemand thuis. Daarnaast bieden ze dagbestedingsplekken en leer-werktrajecten aan.

Ze ondersteunen als het nodig is, maar durven los te laten als het kan. Met liefde, lef en meesterschap in balans en een eigen leven voor de cliënten als ambitie. Midden in de samenleving. 

Aanbod van deze aanbieder

Woonlocatie in verbouwd klooster voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) en mensen met autisme (ASS) of aanverwante problematiek.
Het ambulante team Apeldoorn ondersteunt (jong)volwassenen met o.a. autisme en/of een verstandelijke beperking om hun zelfstandigheid te vergroten en te behouden. Zowel thuis, op een ontmoetingsplek of via telefoon of computer.
Sam-Sam is een woonlocatie met eigen appartement voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. Sommige van hen hebben autisme of een lichamelijke beperking.
Landelijke zorginstelling met christelijke visie en breed hulpaanbod. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme of psychiatrische problemen.
Het ambulante team Lelystad ondersteunt (jong)volwassenen met o.a. autisme en/of een verstandelijke beperking om hun zelfstandigheid te vergroten en te behouden. Zowel thuis, op een ontmoetingsplek of via telefoon of computer.
Orthopedagogisch centrum biedt zorg, ondersteuning en behandeling aan kinderen (2 - 6 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, een autisme spectrum stoornis, een (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. 
Ontmoetingsplek, leerwerktraject en werk- en dagbestedingslocatie van Philadelphia voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme, psychische problematiek en niet aangeboren hersenletsel.
Het ambulante team Groningen ondersteunt (jong)volwassenen met o.a. autisme en/of een verstandelijke beperking om hun zelfstandigheid te vergroten en te behouden. Zowel thuis, op een ontmoetingsplek of via telefoon of computer.
Intensieve zorglocatie op zorgterrein Halfweg. Voor bewoners met zorgvragen op het vlak van autisme, de ouder wordende mens, moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en hechtingsproblematiek.
De Nieuwe Meidoorn is een ontmoetingsplek voor alle (kwetsbare) burgers met een hulpvraag. Een begeleider van Philadelphia of een vrijwilliger helpt je verder. Ook worden er activiteiten en cursussen aangeboden.