Landelijk en breed hulpaanbod - Philadelphia

Landelijke zorginstelling met christelijke visie. Ondersteunt door heel Nederland kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme of psychiatrische problemen.

Bij een deel van de mensen met een verstandelijke beperking is ook een diagnose in het autistisch spectrum vastgesteld. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe vaker autisme voorkomt. Bij Philadelphia maken ze gebruik van de ASSwijzer. Dit is een methodiek die gericht is op het ordenen van de chaos. Zo kan iemand met autisme zich (weer) veilig voelen en zich verder ontwikkelen. Eerst wordt in kaart gebracht hoe de persoon met ASS zelf zijn chaos probeert op te lossen. Daarna gaat de  hulpverlener in gesprek met de ouders en anderen die de persoon goed kennen. Ook zij hebben ervaringen opgedaan waar van geleerd kan worden. Op basis daarvan wordt bekeken hoe het beste professionele ondersteuning geboden kan worden als aanvulling op de bestaande situatie.

Philadelphia Biedt::

  • woonvormen met lichte of intensieve ondersteuning
  • Logeeropvang in weekend of vakanties (met 24/7 begeleiding)
  • Dagbesteding op een orthopedagogisch centrum
  • Ambulante ondersteuning bij zelfstandig wonen
  • Leer-werk trajecten
  • Trainingen om zelfverzekerd en prettig te kunnen leven

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.