Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een beperking als autisme hebben of een andere verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.
Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Aanbod van deze aanbieder

Speciaal onderwijs voor kinderen (4 - 20 jr.) met een visuele- én verstandelijke beperking, vaak in combinatie met andere beperkingen zoals een Autisme Spectrum Stoornis. Er zijn leerroutes voor diverse ontwikkelingsleeftijden.
Woonlocatie met tien (huur)appartementen voor volwassenen met een visuele beperking en bijkomende beperkingen, bv. autisme, die een zo zelfstandig mogelijk leven willen en kunnen leiden. Begeleiding op afroep. 
Locatie met woongroepen voor volwassenen met een visuele, licht tot matige verstandelijke beperking en mogelijk nog andere beperkingen als autisme, NAH of psychiatrische beperking. Met 24-uur aanwezige begeleiding.
Beschermde wonen in eigen appartement, ingebed in een woongroep, voor volwassenen met een visuele beperking (voorliggend) in combinatie met een verstandelijke beperking of andere beperking zoals autisme. 
Beschermd wonen midden in een dorp voor volwassenen met een visuele en lichte /matige verstandelijke- en lichamelijk beperking, een niet aangeboren hersenletsel (NAH), autisme, auditieve beperking of psychiatrische beperking.