18+ begeleid zelfstandig wonen - Zorgboerderij de Buorren

Zorgboerderij start 18+ wonen voor jongeren vanaf 18 tot 35 jaar met een diagnostiek o.a. in ASS, ADHD, LVB en hechtingsproblematiek. Om voldoende aan te kunnen sluiten bij de behoefte is het van belang dat er wel een bepaalde mate van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het perspectief richting zelfstandig wonen aanwezig is.  Er zijn 8 studio’s beschikbaar, wat zich uitstekend leent voor de beoogde doelgroep. De doelgroep waar wij ons op willen richten zijn

Middels de 18+ wonen locatie willen zij voor dit soort jeugdigen een geschikte setting bieden waarin met hen verder gewerkt zal worden naar zelfstandigheid. Dit maakt ook dat de studio’s hier perfect op aansluiten; zo wordt er een vorm van eigen huishouden nagebootst en hebben de toekomstige bewoners de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om tot op zeker hoogte, zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Daarnaast is er een gezamenlijke ruimte aanwezig met volledige keuken waar groepsactiviteiten gedaan kunnen worden, maar waar ook ruimte is voor samen koken etc.

De expertise van de Buorren zal zich dan ook vooral richten op een stuk training naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid en waar nodig een stuk psycho-educatie. Op deze locatie kan per dag gekeken worden in hoeverre het nodig is of er een slaapdienst aanwezig is. Mocht gezien het welzijn (behoefte) van de cliënt nodig zijn, dan wordt de slaapdienst ingezet. Mocht door de positieve ontwikkeling op het gebied van zelfstandig- en zelfredzaamheid een slaapdienst niet nodig zijn, dan zal deze niet aanwezig zijn op locatie. Wel is er dan een achterwacht bereikbaar. 

18+ wonen wordt gefinancierd vanuit de WMO en WLZ, waarbij de financiering ondergebracht wordt bij BEZINN (Boer en zorg in noord Nederland).

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.