App voor tijdige stressherkenning - ‘Stress Autism Mate (SAM)’

De app ‘Stress Autism Mate (SAM)’ is een gepersonaliseerde, mobiele applicatie die mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) ondersteunt in het omgaan met de dagelijkse ervaren stress en het pakken van de eigen regie.

SAM is samen met wetenschappers van TNO, behandelaars van GGz Centraal én met cliënten met een autismespectrumstoornis (ASS) ontwikkeld. De app ondersteunt mensen met ASS bij tijdige stressherkenning en geeft persoonlijke tips om de stress te verminderen. Zo loopt stress minder hoog op en houdt deze minder lang aan.

De app vraagt viermaal daags via een korte vragenlijst je stress uit en berekent zo je ervaren stressniveau. Hiermee geeft de app je inzicht in je eigen stress en geeft je handvaten om met deze stress om te kunnen gaan.

De app is nu beschikbaar voor iedereen met een Android- of iOS-telefoon in Nederland.