Autisme gesprekskaarten - Tamara Luijer

Deze kaartenset biedt inspiratie om (in een een-op-een setting) op een prettige en persoonlijke manier met jongeren tussen de 10 en 16 jaar te praten over hun autisme. Er zijn 40 kaarten, onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Wat is autisme?
  • Omgaan met mijn autisme
  • Mijn kwaliteiten

Op iedere kaart wordt een aspect van autisme kort toegelicht, met daarbij een of meerdere vragen. Tijdens het gesprek kan de jongere in een (te downloaden) werkboekje belangrijke bevindingen opschrijven, waardoor een soort ‘handleiding over mijzelf’ ontstaat.