Belangenbehartiging en kennisdeling - Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant

Het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) maakt zich sterk voor een passend aanbod voor mensen met autisme gedurende hun leven. Het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen vormt het uitgangspunt.

Het SVA acht het van belang dat onderwijs, wonen, arbeid, gezondheid en een sociaal netwerk goed geregeld, bereikbaar en betekenisvol is voor alle mensen met autisme.
Het SVA is gericht op het versterken van het netwerk van professionals en streeft naar samenwerking en uitwisseling van kennis, expertise, ervaringen en good-practices zodat dit bijdraagt aan de kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme op de verschillende levensdomeinen.

Het SVA bereikt deze doelstelling door veel aandacht te geven aan de samenwerking tussen de ledenorganisaties van het netwerk op het gebied van kennisdelen en innovatie. Daarbij legt het SVA het accent op het zichtbaar maken van het autismeperspectief bij stakeholders in de regio Zuidoost-Brabant.

Alle aangesloten organisaties van het samenwerkingsverband kunt u vinden op de sociale kaart op de website: https://autismezuidoostbrabant.nl/partners/

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.