Brede hulp en ondersteuning - Driestroom

Driestroom biedt ondersteuning aan o.a. kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en normale begaafdheid. Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Met wonen, met leren en met werken. De begeleiding bij de Driestroom is dan ook gericht op ontwikkeling. Vanuit de gedachte dat persoonlijke groei bijdraagt aan alledaags geluk. En dat is waar de Driestroom zich elke dag voor inzet.

De Driestroom biedt: 

  • Onderzoeks- en observatietraject voor (jonge) kinderen
  • Begeleiding en behandeling (thuis en op locatie: dagbehandeling, specialistische kinderopvang of buitenschoolse opvang)
  • Begeleiding naar een leerwerkplek, ondersteuning bij een stage en hulp bij het vinden van een echte baan (of dagbesteding)
  • Diverse woonvormen