Dagbesteding en individuele begeleiding - Grazige Weiden

Zorgboerderij biedt vanuit christelijke levensvisie dagbesteding (ook voor thuiszitters) en individuele begeleiding. Met name aan jongeren met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme, AD(H)D, angststoornis, hechting en trauma. De leeftijd van de deelnemers varieert van 10 tot ongeveer 18 jaar.

 De ‘Geef mij de 5’ methode wordt gehanteerd ter ondersteuning om de dag en activiteiten zo veel mogelijk te structureren, ook wordt er gebruik gemaakt van pictogrammen zodat jongeren zo veel mogelijk zelfstandig kunnen werken. Activiteiten zijn: voeren van dieren (kalfjes, paarden, kippen, konijnen, schapen en poezen), paarden borstelen en paardrijden, onderhoud aan het erf de gebouwen en de machines, werken in een eigen moestuintje (zaaien, wieden en oogsten), skelteren, trampoline springen, hutten bouwen, timmeren en andere creatieve werkstukken.

De zorgboerderij is bekend met jongeren die nog maar voor een deel of helemaal niet meer naar school gaan. Voor deze groep wordt gezocht naar andere vormen van leren, zowel in theorie als praktijk. 
Op woensdagmiddag, zaterdag en in de schoolvakanties wordt dagbesteding in groepsverband geboden. De groep bestaat uit niet meer dan 8 deelnemers. De begeleiding varieert van 3-4 deelnemers per begeleider. Individuele begeleiding is ook mogelijk.
Op maandag en dinsdag wordt op dit moment individuele begeleiding geboden. Andere dagen en tijden en specifieke hulpvragen zijn bespreekbaar.