Dagbesteding, onderwijs & logeren - 't Bonte Erf

’t Bonte erf is een kleinschalige, groene zorglocatie en biedt dagbesteding, onderwijs en logeren aan kinderen (5-12 jaar) die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen en ontwikkelingsstoornissen. Te denken valt aan:   

  • Kinderen en jongeren die door omstandigheden noodgedwongen thuiszitten van school.
  • Kinderen met een verstandelijke beperking
  • Kinderen met ADHD, autisme, hechtingsproblematiek etc.

De begeleiding richt zich op een persoonlijke benadering en biedt de kinderen een veilige omgeving waarin contact met leeftijdsgenoten, in een natuurlijke omgeving, centraal staan. 

Dagbesteding
’t Bonte erf heeft plaats voor 8-10 kinderen per dag, afhankelijk van de problematiek en zorgvraag. 
De ervaring leert dat kinderen die uitgevallen zijn op school veel negatieve ervaringen hebben opgedaan. Hierdoor is alles wat met school en leren te maken heeft erg negatief en zijn ze hun motivatie om te leren kwijtgeraakt. Dit levert veel boosheid, verdriet en weerstand op. 
De begeleiders van ’t Bonte erf  vinden het belangrijk om ieder kind zijn of haar rust terug te laten vinden zodat er weer ruimte ontstaat om plezier te hebben en tot leren te komen. Door de kinderen veel succeservaringen te laten opdoen, creëren ze zelfvertrouwen en vergroten ze de motivatie om weer te willen leren.

1 op 1 begeleiding
Vanuit ’t Bonte erf wordt een inschatting gemaakt wat er voor een kind nodig is om zich optimaal te ontwikkelen. De begeleiders kijken hierbij naar het individuele kind maar ook naar het functioneren in groepssamenstelling en sluiten door middel van 1 op 1 begeleiding aan bij het stimuleren van het probleemoplossend vermogen.
Kinderen met specifieke hulpvragen zijn er vaak bij gebaat wanneer ze ondersteuning krijgen bij het versterken van hun executieve functies. Hierbij maken we bij ’t Bonte erf vaak gebruik van de paarden. Het is bewezen dat hulpverlening met paarden hierbij zeer effectief is. Het paard heeft een positief effect op het leervermogen, de zelfreflectie en de bewustwording van kinderen.

Onderwijs
Bij ’t Bonte erf leren de kinderen op een praktische manier belangrijke vaardigheden voor zichzelf zoals het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, reguleren van emoties en het bewaken van eigen grenzen.
Een team van professionals sluiten door middel van intensieve begeleiding aan bij de behoeften van de kinderen. Deze intensieve en gespecialiseerde begeleiding leidt tot het stimuleren van het probleemoplossend vermogen en tot gedragsverandering. 

Logeren
Bij ’t Bonte erf kan er zowel in de weekenden, vakanties als doordeweeks worden gelogeerd. Terwijl het logeren bij ’t Bonte erf vooral gericht  is op gezelligheid en ontspanning, worden ouders en het gezin ontlast. 
Per kind wordt er vanuit ’t Bonte erf een inschatting gemaakt wat er nodig is om zich optimaal te ontwikkelen. Hierbij wordt zowel naar het individuele kind gekeken, als het functioneren in contact met leeftijdsgenoten en in een groepssamenstelling. Er wordt veelal gewerkt aan het aangaan en onderhouden van contacten met leeftijdsgenoten, emotieregulatie en prikkelverwerking.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.