OPaZ

OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe vragen makkelijker maken. 

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

In AD(H)D en Autismespectrumstoornis (ASS) gespecialiseerde praktijk. Biedt huiswerkbegeleiding en thuisonderwijs voor kinderen en jongeren (> 4 jr.).
Educatieve (tijdelijke) dagbesteding gericht op structuur, contacten met anderen en uitdagingen met optie door te stromen naar school of werk.
(Tijdelijke) educatieve dagbesteding gericht op structuur, sociale contacten en uitdagingen om iets op te pakken dat bij je talenten past. Met mogelijkheid door te stromen naar school of werk.
Talentwerkplaats (met begeleiding) voor jongeren en jong volwassenen met hoogbegaafdheid, autisme en AD(H)D met affiniteit in de IT en multimedia.
Talentwerkplaats (met begeleiding) voor jongeren en jong volwassenen met hoogbegaafdheid, autisme en AD(H)D met affiniteit in de IT en multimedia.
Voorziening op een dagbestedingslocatie waar kinderen met (ernstige) gedragsproblematiek onderwijscompetenties kunnen trainen.
Voorziening op een dagbestedingslocatie waar kinderen met (ernstige) gedragsproblematiek onderwijscompetenties trainen. Met onderzoek naar mogelijkheid voor overstap naar een V(S)O school.
Werkervaringsplekken met begeleiding om arbeidsritme en werkervaring op te doen. Licht productie- en inpakwerk of het werken aan ICT-projecten.
Onderwijszorgarrangement met (dag)behandeling, begeleiding en onderwijs(activiteiten) voor kinderen (4-18 jr.) die bijvoorbeeld wegens autisme-problematiek niet meer naar school kunnen en nergens terecht kunnen. 
Onderwijszorgarrangement met (dag)behandeling, begeleiding en onderwijs(activiteiten) voor kinderen (4-18 jr.) die bijvoorbeeld wegens autisme-problematiek niet meer naar school kunnen en nergens terecht kunnen.