OPaZ

OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe vragen makkelijker maken. 

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Voortgezet speciaal onderwijs voor praktijkniveau, VMBO en HAVO voor leerlingen met o.a. internaliserende gedragsproblemen, bijvoorbeeld door autisme. Ook enkele klassen met een extra ondersteuningsaanbod.
Zorgboerderij met autisme expertise, waar werk op de boerderij is verbonden aan zorg, onderwijs en recreatie. Bieden o.a. een speciaal pogramma voor jongeren vanaf groep 8 tot en met de middelbare school (thuiszitters of vroegtijdige schoolverlaters).   
Onderwijs/zorg programma voor jongeren die (dreigen te) vastlopen in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door autisme, overprikkeling, angsten of depressie. 
Onderwijs/zorgprogramma voor jongeren die door onderliggende ontwikkelings-/gedragsproblematiek, vaak autisme gerelateerd, zijn vastgelopen in het regulier onderwijs.
Onderwijs-Zorgarrangement voor kinderen met autisme  (4 -11 jr.) die nog over onvoldoende vaardigheden beschikken om mee te komen op school. Youké biedt ook mogelijkheid voor diagnose stellen. 
Voortgezet speciaal onderwijs voor havo/vwo leerlingen met diagnose in het autistisch spectrum, die onvoldoende tot leren en ontwikkelen komen in het regulier (voortgezet) onderwijs.
Dagbesteding met (speciaal) basisonderwijs en - i.s.m. IVIO@school - speciaal voortgezet onderwijs. Voor kinderen/jongeren die thuis zitten en/of niet bij andere vorm van (speciaal) onderwijs terecht kunnen. 
Begeleiding op maat voor kinderen en jongeren (6 -18 jr.) die graag leren, maar door (internaliserende) problemen zijn uitgevallen binnen het regulier onderwijs. Doel is terugkeer naar onderwijs, in welke vorm dan ook. 
In AD(H)D en Autismespectrumstoornis (ASS) gespecialiseerde praktijk biedt huiswerkbegeleiding en thuisonderwijs voor kinderen (vanaf 4 jr.) en jongeren met autisme
Specialistische behandel- en begeleidingstrajecten in de natuur voor kinderen en (jong)volwassenen die niet meer passen in het reguliere of gecontracteerde zorgaanbod en/of geen onderwijs meer ontvangen en/of dreigen in een crisis/uithuisplaatsing te raken.