Dagcentrum voor jonge kinderen - Ontwikkelcentrum Het Plein

Ontwikkelcentrum Het Plein is gericht op de ontwikkeling van: 

  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (L)VB. Er is vaak sprake van leerachterstanden en/of behoefte aan verdere ontwikkeling van sociale en praktische vaardigheden.
     
  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme gerelateerde problematiek. Er is vaak sprake van overprikkeling en er is behoefte aan sociale interacties en structuur.
     
  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags- of ontwikkelingsstoornissen.

Dagcentrum voor jonge kinderen
Soms hebben jonge kinderen extra vaardigheden nodig om schoolrijp te worden en zich verder te kunnen ontwikkelen naar zelfstandigheid. Hiervoor is binnen het Plein een speciale groep ingericht.

Het Plein biedt alleen zorg aan kinderen/jongeren als er een beschikking is van een gemeente (Jeugdwet of WMO) of een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg (WLZ).  

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.