Diagnostiek, behandeling en woontraining - Vincent van Gogh GGZ

Vincent van Gogh is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden-Limburg en delen van Brabant en biedt zorg en ondersteuning vanuit meerdere specialismen en locaties.

Vincent van Gogh biedt hulp aan volwassenen met de (vermoedelijke) diagnose autisme en/of ADHD, hun familie of belangrijke naasten. Deze hulp wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. U woont tijdens uw behandeling bij voorkeur gewoon thuis, in uw vertrouwde omgeving. Tenzij er in het kader van de behandeling bij autisme een zelfstandigheidstraining nodig is in de vorm van woontraining.

Ben je 18 jaar of ouder normaal of hoog begaafd en wil je graag je zelfredzaamheid vergroten? Dan biedt de IZA:  Intensieve Zelfstandigheidstraining Autisme (woontraining) de mogelijkheden om je vaardigheden te trainen op weg naar zelfstandig wonen of zo zelfstandig mogelijk wonen. Tijdens deze klinische behandeling (een opname) wordt je door middel van een woontraining begeleid op weg naar zo zelfstandig mogelijk functioneren. Kom je hiervoor in aanmerking dan woon je tijdelijk, al dan niet samen met anderen, in één van de beschermde woonvormen van Vincent van Gogh in Venray.

In Venray is ook de polikliniek Autisme & ADHD gehuisvest.