Diagnostiek en behandeling - Zuyderland GGz Brunssum

Zuyderland GGz biedt passende zorg aan medemensen en hun naasten bij complexe geestelijke gezondheidsproblemen, waarbij sprake kan zijn van ernstige lichamelijke, psychische en sociale ontregeling. Zuyderland GGz biedt diagnostiek en behandeling bij autisme, vaak gericht op complexe psychiatrische problematiek.

Hieronder valt FACT zorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in combinatie met problemen op andere levensgebieden. Voorbeelden zijn ernstig sociaal isolement, gezinsproblemen, alcohol- of drugsgebruik, geen werk of huisvestingsproblemen. 
Ook wordt hulp geboden aan mensen (en hun naasten) die lijden aan meerdere psychiatrische aandoeningen zoals, een vorm van psychose, langdurige stemmingsproblemen, een persoonlijkheidsstoornis, verslavingsgevoeligheid of vorm van autisme. Zuyderland GGz biedt behandeling, begeleiding en ondersteuning bij de sociaalmaatschappelijke problemen die hierbij voorkomen.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.