Kennisdeling en productontwikkeling - Female Autism Network of the Netherlands (FANN)

FANN is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Doelstellingen van FANN zijn het stimuleren van uitwisseling van kennis, het bevorderen van samenwerkingen binnen wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk. De professionals die deelnemen aan de kerngroep bestaan uit GGZ-clinici en onderzoekers, aangevuld met enkele ervaringsdeskundigen. De kerngroep komt ongeveer twee keer per jaar samen en voeren gezamenlijke (onderzoeks)projecten uit. Er zijn diverse werkgroepen gericht op verschillende onderwerpen, zoals 'kennis en informatie', 'autisme en moederschap' en 'seksualiteit en gender'. 

Via hun website en social media deelt FANN opgedane en uitgewisselde kennis, bijvoorbeeld door het plaatsen van artikelen, blogs, nieuwtjes en producten die ontwikkeld zijn.

Bekijk op de Wegwijzer-autisme het aanbod voor meisjes en vrouwen met autisme:

Vrouwen en meisjes met autisme