Gespecialiseerde ambulante forensische zorg (ggz) - De Waag / Utrecht

De Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland, biedt gespecialiseerde zorg voor jongeren en volwassenen die grensoverschrijdend (of strafbaar) gedrag combineren met een psychische stoornis. Voorbeelden van psychische problemen zijn ADHD, impulscontrolestoornissen of autismespectrumstoornissen. 

Grensoverschrijdend of strafbaar gedrag verdwijnt niet zomaar. Daarom biedt de Waag gespecialiseerde ambulante forensische zorg

Voordat een behandeling kan plaatsvinden, wordt via testen uitgezocht of er sprake is van psychische problemen. Is dit het geval, dan wordt hiervoor een behandeling aangeboden.
De behandeling van autismespectrumstoornissen is gericht op het beter leren omgaan met autisme. Vaak behelst dit voorlichting (ook aan de omgeving), gedragstherapie en soms medicatie.

De Waag kent drie delictgerichte zorglijnen voor volwassenen: huiselijk geweld, agressie en vermogen en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). Een vierde zorglijn richt zich op de jeugd van 12 tot en met 23 jaar.

De Waag heeft meerdere vestigingen in de Randstad en Midden-Nederland. 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.