Gezinsbegeleiding - GB Autisme

GB Autisme is er voor mensen waarbij er sprake is van (een vermoeden van) een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of AD(H)D, en voor hun naasten en gezinsleden. Wij bieden begeleiding gedurende alle levensfasen, van het jonge kind tot de volwassene. Daarbij streven wij ernaar ondersteuning op maat te bieden, die aansluit bij jouw of jullie behoeften.

De begeleiding van het hele gezinssysteem maakt GB Autisme uniek. De gediagnosticeerde staat centraal en het geheel als gezin is hierin net zo belangrijk. Een harmonieus gezinsleven bestaat uit een juiste omgang met elkaar. Elk gezinslid krijgt de aandacht die het nodig heeft of waar het om vraagt. GB Autisme is ervan overtuigd dat dankzij deze aanpak de acceptatie van de situatie in het gezin gemakkelijker tot stand komt. Er wordt gewerkt aan doelstellingen die beschreven worden in een begeleidingsplan. Het begeleidingsplan sluit aan bij de ondersteuningsvraag en is in overeenstemming met alle gezinsleden.